Pressmeddelande

18 november 2015 16:46

Rättelse: Delårsrapport januari - september 2015

I delårsrapporten för perioden januari - september 2015 som offentliggjordes den 23 oktober presenterades felaktigt koncernens resultaträkning för perioden januari - juni 2015 på sidan 6, istället för koncernens resultaträkning för perioden januari - september 2015 med jämförelsesiffror för motsvarande perioder föregående år.Övriga tabeller och siffror i delårsrapporten var korrekta.En korrigerad version av delårsrapporten har offentliggjorts på bolagets hemsida www.cellimpact.se

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40 mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05 jan.rynning@gronberg.se

About Cell Impact
Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Åk till toppen