Pressmeddelande

24 november 2015 10:29

Cell Impact rapporterar från Fuel Cell Seminar

Årets största bränslecellsmässa i Nordamerika, Fuel Cell Seminar som i år avhölls i Los Angeles, har just avslutats.

Förutom att intresset för nya bränslecellsbilar har ökat betydligt i kölvattnet av Volkswagens dieselskandal, är två tydliga trender från mässan: att allt fler aktörer fokuserar på kostnadsperspektivet i tillverkningen av bränsleceller och det ökade intresset från den kinesiska marknaden.Den förstnämnda trenden handlar om hur nuvarande bränslecellskonstruktioner kan produceras billigare i höga volymer. Vår bedömning är att allt fler konstruktioner i grafit eller grövre metallplattor kommer att fasas över till förmån för formade metallplattor i tunnplåt, vilket ligger helt i linje med Cell Impacts kompetens och fokus.Den sistnämnda trenden baseras på att den kinesiska staten har ställt ut stora subsidier för bränslecellsprodukter för de kommande fem åren, vilket påtagligt ökat intresset från denna region. Detta är ett skifte från föregående femårsperiods som tydligt fokuserade på batterier. Myndigheternas syfte med bränslecellsfokuset är att förbättra luftkvaliteten, som även är ett problem i många andra globala storstäder. Cell Impacts annonserade affär från en asiatisk aktör tidigare under kvartalet, tillsammans med nya kontakter som knutits på mässan, förstärker vår uppfattning om styrkan i denna trend.Cell Impact, Sandvik och AP&T ställde ut tillsammans på mässan och höll en gemensam presentation som väckte stort intresse bland åhörarna. Syftet med samarbetet är i grunden att kunna tillverka flödesplattor så billigt som möjligt. Flödesplattor är en av de två i särklass dyraste komponenterna i en bränslecellsstack. Vår bedömning är att det gemensamma produkterbjudandet är konkurrenskraftigt redan i modesta volymer.Ledning och styrelsen är mycket nöjda med utfallet från mässan, som resulterade i ett tiotal nya affärsmöjligheter av olika digniteter och tidshorisonter. Utöver detta hade bolaget en konkret förhandling med en globalt ledande aktör inom en annan industri där Cell Impacts teknologi har goda förutsättningar att förbättra deras konkurrensförmåga. Sammantaget bedömer vi att bolaget kommer erhålla nya affärer vilket kommer att ge en positiv inverkan på resultatet kommande år.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se

Om Cell Impact
Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Åk till toppen