Pressmeddelande

08 december 2015 16:34

Cell Impact har fått patent beviljat

Cell Impact har beviljats ett nytt svenskt patent benämnt "Slagenhet och metod vid materialbearbetning med utnyttjande av hög kinetisk energi" av den svenska patentmyndigheten. Det garanterar Bolaget ett patentskydd till och med 2034.

Patentet, som är en vidareutveckling av tidigare erhållna patent, avser Bolagets höghastighetsteknologi "The Power of Speed" och mer specifikt slagenheten, som är den delen i den hydraulstyrda pressen som möjliggör accelerationer från stillastående till 50 km/h på mindre än 0,1 sekunder.

Teknologin är användbar inom applikationer som kapning, stansning, formning av plåt och massiva detaljer samt pulverkompaktering. Teknologins kvalitativa och kostnadsmässiga fördelar är en direkt funktion av den höga hastigheten. Flödesplattor till bränsleceller utgör ett exempel på en produkt där högre hastighet leder till minskad cykeltid och förbättrad formbarhet. Det sistnämnda innebär att mer avancerade mönster kan formas och därmed kan kostnaden för bränslecellsstacken minskas.Bolaget har även som tidigare informerats lämnat in en internationell patentansökan för detta patent, och ett första positivt förhandsbesked har erhållits. Utsikterna bedöms vara goda för att Cell Impact erhåller detta godkännande vilket ytterligare stärker teknologin globalt.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se

About
Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Åk till toppen