Pressmeddelande

17 december 2015 11:52

Förändring i ledningen på Cell Impact

Emil Edbom har till dags datum varit teknisk ansvarig på Cell Impact. Han lämnar nu Bolaget för nya utmaningar. Vi tackar honom för hans insatser under åren, och önskar honom lycka till i framtiden.

Ingen ersättare till Emil är ännu utsedd. Bolaget driver för tillfället en rekryteringsprocess i syfte att stärka och utveckla bolagets organisation. Rekryteringsarbetet omfattar även ledningen av Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se

About Cell Impact
Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Åk till toppen