Pressmeddelande

12 januari 2016 10:25

Cell Impact tecknar kommersiellt utvecklingsavtal med global marknadsledare inom ett nytt industriellt segment

Cell Impact har idag tecknat ett kommersiellt icke-exklusivt utvecklingsavtal med en global marknadsledare inom ett för Cell Impact nytt industriellt segment. Samarbetsprojektet breddar därmed bolagets kundportfölj, och det uppskattas under den initiala utvecklingsfasen ge intäkter på någon till några miljoner kronor. Projektet är prioriterat för kunden, och det rör produkter som används av både professionella aktörer och konsumenter.

Avtalet går i korthet ut på att förbättra kvaliteten, förlänga livslängden och öka kundnyttan för aktörens produkter. Såväl kunden som Cell Impact bedömer att möjligheterna är goda för att uppfylla produktkraven med hjälp av Cell Impacts patenterade höghastighetsteknologi, eftersom att den ger möjligheter till att producera komplexare detaljer jämfört med konventionell pressteknologi.

Det är ett tillsvidare-avtal där bolaget kommer erhålla rörlig ersättning för material och intäkter baserat på hur mycket maskin - och ingenjörstid som åtgår. I avtalet finns även en klausul för aktören att köpa en testpress för utvecklingsändamål. Om det visar sig att Cell Impacts teknologi uppfyller kundens krav är avsikten att samarbetet går vidare till ett kommersiellt avtal. Det är svårt att idag bedöma hur lång tid utvecklingsfasen kommer att ta men en grov uppskattning är cirka ett år.

Styrelsen och ledningen tycker det är mycket glädjande att avtalet har undertecknats och det utgör ett konkret bevis på att bolaget breddar sitt erbjudande till fler kundsegment och nya produkter.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40 mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05 jan.rynning@gronberg.se

About Cell Impact
Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Åk till toppen