Pressmeddelande

15 mars 2016 12:55

Cell Impact rapporterar om organisationsförändringar och från Fuel Cell Expo i Tokyo

Cell Impact har rekryterat Martin Skrikerud som Chief Technical Officer (CTO). Han har förutom en doktorsexamen inom hydroformning från Swiss Federal Institute of Technology även gedigen erfarenhet inom formning av metall. Han tillträder sin tjänst med omedelbar verkan och vi kommer att få stor nytta av såväl hans tekniska kunnande inom området som hans globala kontakter och nätverk. 

Från och med 1 april kommer Håkan Wallin att vara Bolagets Chief Financial Officer. Håkan är civilekonom från Stockholms Universitet och CEFA från Handelshögskolan i Stockholm, och med mångårig erfarenhet i ledande befattningar. Han kommer att ersätta Mattias Klintemar som lämnar till följd av en utökad roll på Östersjöstiftelsen.Världens största bränslecellsmässa, Fuel Cell Expo i Tokyo, har avslutats och utfallet var från Cell Impacts synvinkel minst lika givande som Fuel Cell Seminar i november. De tidigare rapporterade trenderna från Los Angeles är nu mer uppenbara: ett ökat antal aktörer som fokuserar på kostnadsperspektivet i tillverkningen av bränsleceller och ett ökat intresse från den kinesiska marknaden.Den förstnämnda trenden med kostnadsperspektivet medför en övergång från plattor i grafit till metall och ett behov av att forma avancerade mönster, det som vi benämner formbarhet. Cell Impact har för tillfället en handfull pågående arbeten med potentiella kunder inom det området, och bedömningen är att det kommer att bli fler utifrån nya kontakter tagna i Tokyo. Cell Impact, Sandvik och AP&T deltog på mässan och det gemensamt framtagna kostnadseffektiva produktionskonceptet förevisades och mottogs väl av besökarna under dagarna tre.Det ökade intresset från den kinesiska marknaden märktes på mässan. Trenden stödjs dessutom av att vi på senare tid blivit kontaktade av ett antal gamla och nya kinesiska aktörer. Uppgången är driven av subsidierna som kinesiska staten har infört inom ramen för nuvarande femårsplan med start innevarande år. Det kan även nämnas att en potentiell kund i Kina besöktes i anslutning till Tokyomässan.Ledning och styrelsen är mycket nöjda med utfallet från mässan, besöket i Kina och de senaste nyanställningarna, förstärkningarna av organisationen och investering i ny produktionslina. Vi står väl rustade för att arbeta med de nya affärsmöjligheterna och stärka vår position på marknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se 

About Cell Impact
Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se

Åk till toppen