Pressmeddelande

08 januari 2018 10:00

Cell Impact får beställning på egendesignade flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har fått en beställning värd SEK 200 000 på produktion och leverans av Cell Impacts egendesignade bipolära flödesplattor till det kinesiska forskningsbolaget State Power Investment Corporation Hydrogen Energy Development Co. Ltd (SPICHE). Leverans är planerad till andra kvartalet 2018.

SPICHE är ett dotterbolag till State Power Investment Corporation (SPIC), en av Kinas fem största energiproducenter med en produktionskapacitet på 117 GW. SPIC är rankad på plats 368 (2017) på Fortunes lista över världens största bolag och omsätter ungefär 235 miljarder kronor. Dotterbolaget SPICHE är en del av Kinas stora satsning på miljövänligare fordon, det så kallade China New Energy Vehicle Program.- Denna order i konkurrens med andra leverantörer av flödesplattor är en stark indikation på att Cell Impacts teknologi är konkurrenskraftig och att marknadsbearbetningen i Kina har varit effektiv. Vi ser ordern som ett första viktigt steg i ett samarbete mellan bolagen och gör bedömningen att den kommer att kunna följas av ytterligare beställningar om utvärderingen av flödesplattorna är tillfredställande. Projektet startar så fort den nödvändiga exportdokumentationen är godkänd av den kinesiska tullmyndigheten, säger Pär Teike, VD.Cell Impacts egendesignade bipolära flödesplatta är tillverkad av ett endast 0,1 mm tunt rostfritt stål och har ett avancerat mönster för att optimera den elektrokemiska processen i bränslecellen. Den ger tillverkare av bränsleceller en möjlighet att snabbt utveckla och testa sina produkter med modern formgivningsteknik av plattor.

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018 kl. 09.00 CET.

Åk till toppen