Pressmeddelande

28 februari 2018 10:15

Cell Impact får kinesisk beställning på egenutvecklad flödesplatta

Cell Impact AB (publ) har fått en beställning värd cirka 80.000 kronor till Kunshan  Innovation Institute of Nanjing University. Ordern omfattar flödesplattor till vätgasdrivna bränsleceller och är en provorder inom ramen för deras utvecklingsprogram.

Beställningen omfattar Cell Impacts egenutvecklade flödesplatta i rostfritt stål, ett avancerat flödesmönster och en tjocklek på endast 0,1 mm. Flödesplattan är ett utmärkt sätt för forskning- och produktorganisationer att enkelt komma igång med utveckling av den nya generationens mycket effektiva bränsleceller.

- Vi ser att det händer väldigt mycket i Kina just nu baserat på deras stora program för att minska användningen av fossila bränslen. Det är inte beloppet som sådant som är viktigt med här ordern utan att ett innovativt utvecklingsbolag efter noggran utvärdering väljer Cell Impacts flödesplatta och produktionsteknologi bland konkurrande alternative. Det bådar gott inför framtiden, säger Pär Teike, VD.

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 09.15 CET.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Åk till toppen