Pressmeddelande

08 mars 2018 11:00

Cell Impact publicerar årsredovisning för 2017

Cell Impact AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.cellimpact.com.

För mer information kontakta:

Håkan Wallin, CFO, +46 70-820 65 94 eller hakan.wallin@cellimpact.com.
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Åk till toppen