Pressmeddelande

02 maj 2018 17:00

Ledningsförändring i Cell Impact

Cell Impact AB (publ) meddelar att Mats Wallin lämnar posten som vice VD för företaget. 

Mats Wallin har varit verksam i Cell Impact, först som VD och sedan som vice VD. Under senare år har Mats i huvudsak arbetat med att vidareutveckla Cell Impacts unika teknologi för höghastighetsforming av flödesplattor till vätgasdrivna bränsleceller. Mats står under en kortare tid till ledningens förfogande. - Mats Wallin har under många år bidragit med sina kunskaper inom materialteknik och adiabatisk pressning och jag tackar honom för hans insatser, säger Pär Teike, VD. Jag önskar honom lycka till i framtiden! 

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). 

Åk till toppen