Pressmeddelande

27 mars 2023 16:15

Cell Impact anlitar PR-byrån Solberg för att utveckla bolagets kommunikation och varumärke

Cell Impact AB (publ) har anlitat Solberg Kommunikation AB för ett nära och strategiskt samarbete kring företagets kommunikation och utvecklingen av dess varumärke.

Under de senaste fem åren har Cell Impact haft en stark tillväxt både organisatoriskt och produktionsmässigt. Företaget har etablerat och utvecklat en världsledande produktionskapacitet i anläggningen i Karlskoga och levererar idag flödesplattor till ledande, globala tillverkare av bränsleceller.

- Cell Impact Forming™, vår unika metod för tillverkning av flödesplattor, gör det möjligt att producera flödesplattor bättre, med väsentligt lägre kostnad och resurssnålt och med en mindre miljöpåverkan än alternativa metoder.

Solbergs och Cell Impacts samarbete syftar till att utveckla strategier för PR och IR-kommunikation och omfattar löpande stöd bland annat i form av rapportering, webbutveckling och content.

- Cell Impact är genom sin teknik och kunskap nu ett av de ledande bolagen internationellt inom sin industri och vi tar nu detta budskap till investerare, kunder och prospekt internationellt. I den fasen är kommunikation ett viktigt verktyg för ökad uppmärksamhet som stödjer affären. Genom samarbetet med Solberg tar vi nu nästa steg. Solberg har lång erfarenhet av IR-kommunikation och varumärkesutveckling, och kommer att bidra till att förstärka vårt kommunikationsarbete, säger Pär Teike, CEO på Cell Impact.

Anders Gustavsson är seniorkonsult inom IR och kundansvarig för Cell Impact på Solberg.

- EU, USA och FN:s klimatpanel betraktar grön vätgas som nödvändig i omställningen till hållbara transporter och energianvändning. Vi är glada över att kunna stötta Cell Impact i företagets kommunikation för att bidra till omställningen, säger Anders Gustavsson.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Teike
CEO, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact (Ticker: CI) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Åk till toppen