Pressmeddelande

03 juli 2023 11:31

Extrem mätprecision ger Cell Impact förutsättningar att bättre stödja kundernas produktutveckling

Forming av flödesplattor för bränsleceller handlar om att med hög hastighet, i ett enda slag, bearbeta en mycket tunn metallplåt så att det skapas komplexa mönster. Det krävs extrem precision för att den färdiga flödesplattan ska fungera. Cell Impacts nya mätteknologi ger möjlighet att mäta upp till en tjugondel av ett hårstrå.

 

För att säkerställa bästa tänkbara förutsättningar är mätanläggningen konstruerat som en separat enhet inuti fabriken i Karlskoga. Minsta vibration påverkar mätresultatet – liksom förändringar i temperaturen. Det finns därför ingen kontakt med ytterväggar och temperaturen ligger dygnet runt på 20 grader, med en tillåten dygnsvariation på 0,4 grader.

Mätutrustningen används för att mäta flödesplattor, formningsverktyg och fixturer.

- Så vitt vi vet är det här en unik uppsättning mätinstrument. Separata instrument och sensorer finns på andra ställen, men ingenstans finns de kombinerade i samma utrustning. Den senaste enheten som vi installerade har ett startfel på 0,28 my, vilket innebär att vi kan mäta detaljer ned till en tjugondel av ett hårstrå, säger Jonas Tausis, Senior metrology engineer.

Investeringen i ny mätteknologi är en del av Fas II, Cell Impacts strategi för att utveckla produkterbjudande och produktivitet, som syftar till att bättre tillgodose kundernas utvecklingsmål.

Instrumenten omfattar Hexagon Global Blue 7.10.7, Hexagon Global Blue 12.22.10 och Leitz PMM Gold 7.7.5, och ger Cell Impact bättre möjligheter att snabbt, korrekt och löpande mäta komplexa geometrier.

- Det innebär att vi kan hjälpa kunden med deras produktutveckling genom att koppla de tillförlitliga mätresultaten av de geometriska egenskaperna av flödesplattan med bränslecellernas faktiska verkningsgrad. Detta hjälper oss och kunderna att ta en tydlig, världsledande position inom vätgasindustrin, säger Daniel Vallin, Chief Operating Officer.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Teike
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Läs mer på: www.cellimpact.com

 

Åk till toppen