Pressmeddelande

13 juli 2023 08:00

Cell Impact initierar ett besparingsprogram för att möta ett förväntat minskat inflöde av ordrar

Cell Impacts största kunder prognostiserar en minskning av efterfrågan på flödesplattor under andra delen av 2023, jämfört med vad som tidigare har indikerats. Kunder som tillverkar bränsleceller har en betydande orderstock, men uppbyggnaden av deras leveranskedjor och kapacitet är utmanande och tar därför längre tid än förväntat, vilket skjuter förväntade ordrar på framtiden. Inkomna förfrågningar från ett flertal kunder och prospekt indikerar dock ett stort intresse för Cell Impacts kompletta erbjudande på sikt.

I syfte att anpassa organisationen till en lägre produktionstakt av flödesplattor initierar bolaget ett besparingsprogram som innefattar minskning av personal och omkostnader. Totalt kan 28 heltidstjänster beröras. MBL-förhandlingar inleds inom kort. 

Förskjutningen av förväntade ordrar kommer att påverka möjligheten för bolaget att nå de finansiella målen för 2024. Mot bakgrund av detta kommer bolaget att se över sina finansiella mål och återkomma med en uppdatering inom kort när de nya kommersiella förutsättningarna har analyserats.

- Det är självklart väldigt tråkigt att behöva ge det här beskedet till våra medarbetare, men vi måste anpassa oss till våra kunders utveckling för att säkerställa bolagets utveckling på sikt, säger Pär Teike, VD för Cell Impact.

Marknaden för bränsleceller och elektrolysörer fortsätter att utvecklas väl och Cell Impact är väl positionerat med sitt erbjudande med skalbara produktion av flödesplattor.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Teike
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Åk till toppen