Pressmeddelande

06 september 2023 08:00

Cell Impact deltar hy-fcell konferens och utställning i Stuttgart

Cell Impact deltar i hy-fcell i Stuttgart, Tyskland, ett av världens största och viktigaste evenemang inom vätgasbranschen. Cell Impact kommer att presentera företagets erbjudande inom produktion av flödesplattor baserat på den unika formningstekniken Cell Impact FormingTM.

Produktion av flödesplattor är avgörande för tillväxten av vätgasindustrin och på hy-fcell kommer Cell Impact att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper från mer än 50 projekt med flödesplattor som involverar ett brett spektrum av applikationer och material.

Cell Impacts produktionserbjudande bygger på Cell Impact Forming, en miljövänlig och skalbar produktionsteknik för flödesplattor. En Cell Impact Forming-lina tar liten yta i anspråk och går att etablera på kort tid – den tar inte mer än två veckor att installera. Hastigheten och precisionen i formningen möjliggör en lång livslängd för verktygen, vilket innebär en betydande kostnadsminskning vid tillverkning av flödesplåtar.

"I årets event skulle jag vilja berätta om att Cell Impact är ett företag som verkligen är igång, producerar och levererar flödesplattor. Vi har genomfört mer än 50 projekt inom flödesplattor och verktyg under de senaste 5 åren. Cell Impact har byggt upp kapacitet och har nu en bra position för att stödja en accelererande bränslecells- och elektrolysindustri att skala upp. Vår nyckelteknologi, Cell Impact Forming, är en möjliggörare. Jag hoppas att årets evenemang kommer att skapa nya relationer och möjligheter för tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer där vi kan bidra med både kapacitet och kunskap för produktion av flödesplattor, säger Achim Zeiss, områdeschef för Europa, Cell Impact.

Hy-fcell-konferensen och utställningen kommer att äga rum den 13–14 september på Messe Stuttgart, Tyskland.

Cell Impact är glada över att kunna bjuda in besökare och eventdeltagare till Hall 4, monter 4D18, där våra representanter står redo att dela med sig av information om vårt erbjudande om produktion av flödesplattor och applikationsteknisk kunskap.

För mer information, vänligen kontakta:
» Pär Teike
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Åk till toppen