Pressmeddelande

29 september 2023 08:58

Styrelseledamot i Cell Impact lämnar på egen begäran

Cell Impact AB (publ) meddelar idag att styrelseledamoten Anna Frick på egen begäran har bett att få avgå från styrelsen.

Enligt Cell Impacts bolagsordning ska styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Efter att Anna Frick har lämnat styrelsen består den av fyra ledamöter vilket gör att den lever upp till bolagsordningens krav.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Sobocki
Styrelseordförande, Cell Impact AB
+46 70 288 95 40 eller robert.sobocki@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Cell Impact AB
www.cellimpact.com

Åk till toppen