Pressmeddelande

06 maj 2024 12:06

Cell Impact och F.C.C. Japan i förlängt samarbete

Cell Impact har tecknat avtal med japanska F.C.C. om ett förlängt samarbete. Det nya leasingavtalet innebär att F.C.C. ges möjlighet att fortsätta demonstrera Cell Impacts formningsteknologi för kunder och andra aktörer inom fordonsindustrin och andra relevanta branscher.

Överenskommelsen är resultatet av de framgångsrika tester av Cell Impact Forming som F.C.C. Co., Ltd. och Cell Impact har genomfört. Demonstrationslinan har varit installerad hos F.C.C. sedan februari 2023.

Leasingavtalet gäller retroaktivt från oktober 2023 och sträcker sig inledningsvis över perioden till och med december 2024.

- Ekonomiskt innebär det intäkter på 1,5 MSEK, och avtalets verkliga styrka ligger i att F.C.C. och Cell Impact kommer att kunna fortsätta sina demonstrationer för företag inom Automotive och andra relevanta branscher, säger Daniel Vallin, tillförordnad vd för Cell Impact.

- Erfarenheterna från demonstrationslinan visar att Cell Impact Forming möjliggör tillverkning av flödesplattor av hög kvalitet, i stor volym och till låg kostnad.

F.C.C. är en ledande japansk leverantör av komponenter till fordonsindustrin och har en spetskompetens inom pressning och beläggning, vilka är nyckelfunktioner inom bränslecellsteknologin. Några av bolagets framträdande styrkor är dess infrastruktur och de sedan länge etablerade kontaktnäten inom Automotive.

- F.C.C. är en global spelare som gör att de kan sprida vår teknologi till ledande aktörer inom både bränslecells- och elektrolysbranschen, avslutar Daniel Vallin.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Vallin
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 (0) 730686620 eller daniel.vallin@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).

Åk till toppen