Pressmeddelande

06 maj 2024 12:21

Cell Impact tecknar ramavtal med F.C.C.

Cell Impact har idag tecknat ett ramavtal med japanska F.C.C. som reglerar bolagens fortsatta samarbete i syfte att säkra affärer med kunder framför allt i Japan, Indien och Kina.

Ramavtalet bygger på de styrkor som Cell Impact och F.C.C. har, och reglerar bolagens respektive ansvar i kommande affärers olika faser.

- Genom vår spetskompetens och Cell Impact Forming, vår unika och patenterade teknologi för att forma flödesplattor, tar vi ansvar för det initiala samarbetet med kunden, utformningen och optimeringen av produkt och process i kommande affärer. Det innebär att vi hjälper kunden att optimera mönsterdesign och ta fram verktyg och fixturer för analys och verifiering som slutligen anpassas för produktion, säger Daniel Vallin, tillförordnad vd för Cell Impact.

F.C.C. är en globalt etablerad leverantör till fordonsindustrin. Några av bolagets framträdande styrkor är dess storlek, infrastruktur och de sedan länge etablerade kontaktnäten inom Automotive.

- Vi är glada över att kunna samarbeta med en så framgångsrik tillverkare och som har ett så väletablerat kontaktnät bland företag inte minst i Japan, Indien och Kina och som efterfrågar flödesplattor inledningsvis till bränsleceller. Avtalet stärker vår position gentemot världsledande aktörer inom fordonsindustrin, säger Daniel Vallin.

Samarbetet mellan F.C.C. och Cell Impact har utvecklats successivt sedan augusti 2022 då bolagen tillsammans beslutade att installera en demonstrationslina på plats i Hamamatsu, Japan. Syftet var då att visa potentiella kunder i Japan och övriga Asien hur effektiv Cell Impacts patenterade formningsteknologi är.

Tidigare idag kommunicerade Cell Impact om det leasingavtal som gör att bolaget tillsammans med F.C.C. kommer att kunna fortsätta demonstrera Cell Impact Forming för kunder och andra aktörer inom fordonsindustrin.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Vallin
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 730686620 eller daniel.vallin@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Åk till toppen