Om oss

Detta är Cell Impact

Över hela världen pågår en omställning från fossila till förnybara energikällor och vi på Cell Impact är en del av den utvecklingen. Bränsleceller producerar el och värme genom en kemisk reaktion där vätgas och syre förenas. Tekniken är miljövänlig och den enda restprodukten är vatten. Med hjälp av elektrolysörer kan man använda el från förnybara källor för att spjälka vatten och på så sätt tillverka grön vätgas.

Vi har utvecklat Cell Impact Forming™, en unik metod för att med hög precision forma flödesplattor – mycket tunna metallplattor som används i bränsleceller och vissa elektrolysörer. Metoden bygger på en hydraulisk slagenhet som mycket snabbt, och med stor noggrannhet, formar ett metallämne mellan två precisionsverktyg. De höga energinivåerna gör det möjligt att nyttja speciella fysikaliska egenskaper i metallen för att forma de mycket exakta mönster som krävs för en hög verkningsgrad i en modern flödesplatta.

Cell Impact utvecklar och tillverkar kundunika flödesplattor i metall för bränsleceller och elektrolysörer. Vår egenutvecklade formningsteknologi, Cell Impact Forming™, gör det möjligt att kostnadseffektivt tillverka flödesplattor i stora volymer, vilket ofta är en förutsättning för miljövänlig vätgasteknik i många applikationer. Men tekniken är kostnadseffektiv vilket gör att den även lämpar sig för R&D och mindre volymer.

Fördelar

Cell Impact Forming har många fördelar jämfört med konventionell formningsteknik. Metoden är mer än 100 gånger snabbare än progressiv formning, har låg energianvändning och kräver inget smörjmedel med påföljande vattenintensiv rengöring. Tekniken reducerar verktygskostnaden med upp till 50 procent och kräver minimalt med underhåll, vilket gör Cell Impact Forming till en mycket attraktiv och miljövänlig tillverkningsmetod.

Erbjudande

Vi erbjuder kvalificerade designtjänster för flödesplattor och verktyg, prototypserier och produktion av större volymer. Vi producerar både enkla flödesplattor och sammanfogade plattor, så kallade bipolära flödesplattor.

Marknaden

Marknaden består i huvudsak av fordons- och bränslecellstillverkare som erbjuder vätgasdrivna bränsleceller som energikälla i elektriska fordon som gaffeltruckar, bilar, bussar, fartyg, flygfarkoster och lastbilar. Ett annat marknadssegment är bränsleceller för reservkraft som används i till exempel mobilnät, sjukhus och datacentraler. Flödesplattor till elektrolysörer är ett växande marknadssegment inom ramen för den globala omställningen till förnybar energi.

Med huvudkontor och produktionscentrum i Karlskoga arbetar vi på en global marknad med kunder primärt i Nordamerika, Kina och Japan – regioner som nu investerat tidigt i miljövänlig vätgasteknik. Bolaget har en stark pipeline med förfrågningar och projekt ifrån EU där tilltagande investeringar i vätgas sker inom ramen för The European Green Deal och andra strategiska politiska initiativ.

Cell Impact i korthet

Flexibel och skalbar tillverkning av kundanpassade flödesplattor till bränsleceller och elektrolysörer.

112 medarbetare.

Huvudkontor och produktionsanläggning i Karlskoga. Dotterbolag i Japan – Cell Impact Japan Inc. – samt lokal närvaro i Tyskland och Kina.

Unik produktionsteknologi, skyddad genom globala patent.

  • Utveckling och produktion av kostnads- och energieffektiva flödesplattor till bränsleceller och elektrolysörer.
  • DFM-tjänster (Design for Manufacturing)
  • Prototypserier
  • Högvolymtillverkning
  • Projektintäkter
  • Försäljning av flödesplattor
  • Strategiska partnerskap med utrustningsförsäljning
Åk till toppen