Affärsmodell

Tillverkning av flödesplattor till bränsleceller och elektrolysörer är den huvudsakliga intäktsströmmen för Cell Impact. Flödesplattorna tillverkas i egen regi med hjälp av effektiv, banbrytande och grön teknik, och varje enskild flödesplatta har ett enhetspris.

Design- och verktygsintäkter genereras som en del av Cell Impacts erbjudande som leder till design av flödesplattor och produktion av prototyper.

Utrustningsrelaterade intäkter kan förekomma i speciella fall där Cell Impact inte kan nå en viss marknad eller då kunden vill delta i värdekedjan för tillverkning av flödesplattor och får då tillgång till Cell Impact Forming och annan utrustning utvecklad av Cell Impact. I sådana fall är kunden av strategisk karaktär och Cell Impact blir en teknik- och kunskapspartner.

Åk till toppen