Marknadsöversikt

Marknaden

Marknaden består i huvudsak av fordons- och bränslecellstillverkare som erbjuder vätgasdrivna bränsleceller som
energikälla i elektriska fordon som truckar, bilar, bussar,
fartyg, flygfarkoster och lastbilar. Ett annat potentiellt marknadssegment är bränsleceller för reservkraft som används i
till exempel mobilnät, sjukhus och datacentraler. Flödesplattor
till elektrolysörer är ett växande marknadssegment inom
ramen för den globala omställningen till förnybar energi.

Kunder

Cell Impact vänder sig till en global marknad och våra
kunder finns primärt i Nordamerika och Europa, men även i
Asien med Japan som främsta marknad. I EU och USA ser vi
ett ökande intresse, speciellt efter de stora investeringar i
vätgas som i EU sker inom ramen för The European Green
Deal och i USA genom The Inflation Reduction Act.

Åk till toppen