Marknadsöversikt

Marknaden

Marknaden består i huvudsak av bränslecellstillverkare och fordonstillverkare som utvecklar egna bränsleceller. Vissa bränslecellstillverkare tillverkar också elektrolysörer, men det vanliga är att elektrolysörtillverkare är fokuserade enbart på den typen av produkt. Vätgasdrivna bränsleceller elektrifierar fordon som gaffeltruckar, bilar, bussar, fartyg, flygplan och lastbilar. Ett annat växande marknadssegment är bränsleceller för reserv- eller ersättningskraft som används i till exempel mobilnät, sjukhus och datacentraler och t o m laddare av batterier. Flödesplattor till elektrolysörer är ett växande marknadssegment inom ramen för den globala omställningen där förnybar intermittent energi används i framställningen av grön vätgas.

Kunder

Cell Impact arbetar på en global marknad och våra kunder finns primärt i Nordamerika, Kina och Japan – men inom en nära framtid även i Europa. Kraftfulla politiska initiativ i större industriländer understödjer en stark marknadsutveckling.

Åk till toppen