Finansiella mål

Cell Impact fortsätter utveckla sin affär och verksamhet och bibehåller det tidigare kommunicerade försäljningsmålet för 2024, men mot bakgrund av marknadens och bolagets utveckling har vi också satt ett nytt mål om en försäljning överstigande 600 MSEK 2027. Vad gäller lönsamhetsmålet förväntas break-even för EBITDA att nås under 2025, drivet av en kraftigt förbättrad produktivitet genom Fas II-programmet och större försäljningsvolymer.

Sammanfattning av finansiella mål:

  • Försäljningsmål 2024: 250–300 MSEK
  • Försäljningsmål 2027: >600 MSEK
  • Lönsamhetsmål (EBITDA): >15 procent på medellång sikt
Åk till toppen