PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Cell Impact utser ny CTO

2018-11-01 14:00
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) rekryterar Anders Öberg till ny teknisk chef (CTO). Anders är 52 år och har en lång och gedigen bakgrund ifrån olika tekniska roller och kommer närmast ifrån Bharat Forge Kilsta AB, där han varit teknisk chef sedan 2013.

Med sin erfarenhet ifrån att utveckla produktionsprocesser inom metallformning, parallellt med ett djupt engagemang i kundens behov framförallt inom transportindustrin, blir Anders ett välkommet tillskott inom såväl produktions- och applikationsteknik. Han tillträder under november månad.

- Det glädjer mig att kunna rekrytera en sådan vass teknisk kompetens, säger Pär Teike, VD. Anders kommer att ansvara för att utveckla vår teknik i sin helhet, från kundkrav till en effektiv produktionsprocess, i ett läge där vi nu förflyttar oss allt djupare in en kommersialiserings- och produktionsfas.

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Files for download
PDF
2018-11-01
Cell_Impact_Pressrelease_2018-11-01.pdf

Download
PDF
2018-11-01
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-11-01
Cell_Impact_Pressrelease_2018-11-01.pdf

Ladda ner
PDF
2018-11-01
Download

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av