PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Ledningsförändring i Cell Impact

2018-05-02 17:00
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) meddelar att Mats Wallin lämnar posten som vice VD för företaget. 

Mats Wallin har varit verksam i Cell Impact, först som VD och sedan som vice VD. Under senare år har Mats i huvudsak arbetat med att vidareutveckla Cell Impacts unika teknologi för höghastighetsforming av flödesplattor till vätgasdrivna bränsleceller. Mats står under en kortare tid till ledningens förfogande. 

- Mats Wallin har under många år bidragit med sina kunskaper inom materialteknik och adiabatisk pressning och jag tackar honom för hans insatser, säger Pär Teike, VD. Jag önskar honom lycka till i framtiden! 

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Files for download
PDF
2018-05-02
Cell_Impact_Pressrelease_2018-05-02.pdf

Download
PDF
2018-05-02
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-05-02
Cell_Impact_Pressrelease_2018-05-02.pdf

Ladda ner
PDF
2018-05-02
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). 

Latest press releases

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impact reports fourth quarter results: Solid year-end results 2022

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

Read more

Senaste pressmeddelanden

2023-03-20 10:40
REG
MAR

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Read more
2023-02-17 9:03
REG
MAR

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Read more
2022-11-18 15:23
REG
MAR

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av