PRESS RELEASE
PRESSMEDDELANDE

Ledningsförändring i Cell Impact

2018-05-02 17:00
REG
MAR

Cell Impact AB (publ) meddelar att Mats Wallin lämnar posten som vice VD för företaget. 

Mats Wallin har varit verksam i Cell Impact, först som VD och sedan som vice VD. Under senare år har Mats i huvudsak arbetat med att vidareutveckla Cell Impacts unika teknologi för höghastighetsforming av flödesplattor till vätgasdrivna bränsleceller. Mats står under en kortare tid till ledningens förfogande. 

- Mats Wallin har under många år bidragit med sina kunskaper inom materialteknik och adiabatisk pressning och jag tackar honom för hans insatser, säger Pär Teike, VD. Jag önskar honom lycka till i framtiden! 

För mer information kontakta:
Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Files for download
PDF
2018-05-02
Cell_Impact_Pressrelease_2018-05-02.pdf

Download
PDF
2018-05-02
Download
Nedladdningsbara filer
PDF
2018-05-02
Cell_Impact_Pressrelease_2018-05-02.pdf

Ladda ner
PDF
2018-05-02
Download

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). 

Latest press releases

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Employee representative elected to Cell Impact's board

Read more

Senaste pressmeddelanden

2022-05-06 11:45
REG
MAR

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Read more
2022-05-06 8:13
REG
MAR

Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Read more
2022-05-05 15:44
REG
MAR

Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Read more
Information provided by
Information tillhandahålls av