Investor hemPressmeddelandenFinansiella rapporterAktienVd-ordBolagsstämmorBolagsstyrning

Aktien

Nasdaq First North Growth Market

Top-10 aktieägare

Uppdaterad: 2021-09-30
Namn
A-aktier
B-aktier
Ägarandel ,%
Röstandel, %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension
-
3 577 720
6,08
5,88
BNY Mellon SA/NV
-
3 474 217
5,90
5,71
Östersjöstiftelsen
-
2 995 461
5,09
4,93
BNP Paribas
-
2 887 257
4,91
4,75
Clearstream Banking
-
2 443 624
4,15
4,02
Nordnet Pensionsförsäkring
-
1 001 336
1,70
1,65
Kjell Östergren
47 691
790 010
1,42
2,08
Swedbank Försäkring
-
756 287
1,29
1,24
Kjell-Sonny Eriksson-Påls
-
706 719
1,20
1,16
Lennart Larsson
-
671 000
1,14
1,10
Övriga (ca 32 600)
170 109
39 320 903
67,12
67,48
Summa
217 800
58 624 534
100,00
100,00

Aktiekapitalets utveckling

Uppdaterad: 2021-08-23
År
Händelse
Förändring
A-aktier
Förändring
B-aktier
Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Antal
aktier
Kvotvärde
Aktiekapital
(SEK)
1999
Nybildning
0
3 800 000
0
3 800 000
3 800 000
1,00
3 800 000
2012
Riktad emission
0
1 200 000
0
5 000 000
5 000 000
0,10
500 000
2012
Sammanläggning
0
-680 574
0
4 319 426
4 319 426
0,12
500 000
2012
Omvandling
72 600
-72 600
72 600
4 246 826
4 246 826
0,12
500 000
2013
Företrädesemission
72 600
4 246 826
145 200
8 493 652
8 493 652
0,12
1 000 000
2016
Riktad emission
0
526 000
145 200
9 019 652
9 164 852
0,12
1 060 888
2016
Företrädesemission
72 600
4 509 826
217 800
13 529 478
13 747 278
0,12
1 591 332
2018
Företrädesemission
0
3 901 218
217 800
17 910 696
18 128 496
0,12
2 098 485
2019
Riktad emission
0
4 666 636
217 800
22 577 332
22 795 132
0,12
2 638 677
2019
Företrädesemission
0
18 128 496
217 800
40 705 828
40 923 628
0,12
4 737 162
2019
Överteckningsemission
0
3 333 332
217 800
44 039 160
44 256 960
0,12
5 123 015
2019
Riktad emission
0
1 191 701
217 800
45 230 861
45 448 661
0,12
5 260 962
2020
Företrädesemission
0
6 393 673
217 800
51 624 534
51 842 334
0,12
6 001 069
2020
Riktad emission
0
7 000 000
217 800
58 624 534
58 842 334
0,12
6 811 362

Certified advisor (CA)

Incitamentsprogram för anställda

Cell Impact AB har initierat ett antal incitamentsprogram för anställda, styrelsen och andra anställda. Följande dokument ger en kort översikt över programmen och deras villkor. Mer detaljerad information finns i respektive årsstämmans resolutioner.

Nedladdningsbara filer
PDF
2021-07-20
Incitamentsprogram

Aktuella incitamentsprogrammen

Download
PDF
2021-09-03
Download

Insynshandel

Information tillhandahålls av