Investor hemPressmeddelandenFinansiella rapporterAktienVd-ordBolagsstämmorBolagsstyrning

Aktien

Nasdaq First North Growth Market

Top-10 aktieägare

Uppdaterad: 2022-12-30
Name
B-shares
Ownership, %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension
5 057 131
6,67
Clearstream Banking
4 248 124
5,60
BNP Paribas
4 236 908
5,59
Östersjöstiftelsen
3 851 307
5,08
Nordnet Pensionsförsäkring
1  396 155
1,84
CBLUX Erste Group Bank
1 156 820
1,53
Brown Brothers Harriman & Co
‍968 242
1,28
Swedbank Försäkring
823 628
1,09
Eriksson-Påls, Kjell
775 000
1,02
State Street Bank and Trust
740 404
0,98
Övriga (ca 31 600)
52 573 209
69,32
Summa
75 826 928
100,00

Share capital development

Uppdaterad: 2022-04-06
År
Händelse
Förändring
A-aktier
Förändring
B-aktier
Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Antal
aktier
Kvotvärde
Aktiekapital
(SEK)
1999
Nybildning
0
3 800 000
0
3 800 000
3 800 000
1,00
3 800 000
2012
Riktad emission
0
1 200 000
0
5 000 000
5 000 000
0,10
500 000
2012
Omvänd split
0
−680 574
0
4 319 426
4 319 426
0,12
500 000
2012
Omvandling
72 600
−72 600
72 600
4 246 826
4 319 426
0,12
500 000
2013
Företrädesemission
72 600
4 246 826
145 200
8 493 652
8 493 652
0,12
1 000 000
2016
Riktad emission
0
526 000
145 200
9 019 652
9 164 852
0,12
1 060 888
2016
Företrädesemission
72 600
4 509 826
217 800
13 529 478
13 747 278
0,12
1 591 332
2018
Företrädesemission
0
3 901 218
217 800
17 430 696
17 648 496
0,12
2 098 485
2018
Riktad emission
0
480 000
217 800
17 910 696
18 128 496
0,12
2 098 485
2018
Riktad emission
0
7 999 968
217 800
25 910 664
26 128 464
0,08
2 098 485
2019
Företrädesemission
0
18 128 496
217 800
44 039 160
44 256 960
0,06
2 638 677
2019
Riktad emission
0
1 191 701
217 800
45 230 861
45 448 661
0,12
5 260 962
2020
Optionslösen
0
6 393 673
217 800
51 624 534
51 842 334
0,10
5 260 962
2020
Riktad emission
0
7 000 000
217 800
58 624 534
58 842 334
0,12
6 811 362
2021
Företrädesemission
0
16 812 094
217 800
75 436 628
75 654 428
0,12
8 757 466
2022
Omstämpling
-217 800
217 800
0
75 654 428
75 654 428
0,12
8 757 466
2022
Optionsinlösen
0
172 500
0
75 826 928
75 826 928
0,12
8 777 433

Certified advisor (CA)

Investerarprospekt

Följande prospekt för aktieemissioner finns tillgängliga för nedladdning.

Nedladdningsbara filer
PDF
2021-12-06
2021 Prospekt

Inbjudan till teckning av B-aktier

PDF
2021-12-06
Download
Download

Incitamentsprogram

Cell Impact AB har initierat ett antal incitamentsprogram för anställda, styrelsen och andra berörda personer. Följande dokument ger en kort översikt över programmen och deras villkor. Mer detaljerad information finns i respektive årsstämmans resolutioner.

Nedladdningsbara filer
PDF
2022-10-13
Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Ladda ner
PDF
2021-09-03
Ladda ner

Insynshandel

Information tillhandahålls av