Investor hemPressmeddelandenFinansiella rapporterAktienVd-ordBolagsstämmorBolagsstyrning

Bolagsstämmor

Aktie
ägarmöten

Alla bolagsstämmor

2023

2023 Årsstämma

2023-04-20

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2023 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Källmossvägen 7A i Karlskoga. Inregistrering sker från kl. 13.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning.

Anmälan till stämman/poströstning enligt nedan måste ske så att anmälan/poströsten är bolaget till handa senast den 14 april 2023. Notera att den som önskar delta i årsstämman dessutom måste vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 12 april 2023.

Anmälan fysiskt deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen kan anmäla detta via ett digitalt formulär som finns tillgängligt på denna länk. Det går också bra att anmäla sin närvaro per post: Wåhlin Advokater AB, att. Cell Impact, Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm eller per telefon: +46 (0)76 126 39 16.

Bolaget kommer ombesörja gemensam tur- och returtransport med buss mellan Stockholm och Karlskoga i samband med stämman som aktieägare kan anmäla sig till enligt ovan. Bussen avgår från Cityterminalen i Stockholm kl. 08.00 den 20 april 2023 och beräknas vara åter i Stockholm omkring kl. 19.00 samma dag. Aktieägare som anmäler sig till busstransporten är också välkomna att delta i fabriksvisning och gemensam lunch. Aktieägare som tar sig till stämman i egen regi, men som vill delta i fabriksvisningen och den gemensamma lunchen behöver anmäla detta per telefon: +46 (0)76 126 39 16 senast den 14 april 2023.

Anmälan och poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla detta genom att avge sin poströst. För att poströsta digitalt fyller du i ett särskilt formulär som finns tillgängligt på denna länk.

Aktieägare som inte önskar poströsta digitalt kan få ett utskrivet formulär skickat till sig genom att ringa +46 (0)76 126 39 16. Ifyllt formulär ska sedan skickas till bolaget enligt instruktionerna i formuläret.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud vid årsstämman ska till ombudet utfärda daterad och undertecknad fullmakt. Fullmakten, tillsammans med registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för ägare som är juridiska personer, bör bifogas den digitala anmälan eller poströsten eller insändas till bolaget på adress Wåhlin Advokater AB, att. Cell Impact, Nybrogatan 39, 114 39 före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner nedanför detta meddelande. Formuläret kan även skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress genom att ringa +46 (0)76 126 39 16.

20230330 Uppdatering

Läs valberedningens förslag till styrelse och styrelsearvode i detta pressmeddelande.

Nedladdningsbara filer
PDF
2023-03-17
Fullmakt

2023 Fullmakt

PDF
2023-03-17
Ladda ner
Ladda ner
2022

2022 Årsstämma

2022-04-21

Aktieägarna i Cell Impact AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 klockan 14.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering sker från kl. 13.15. På grund av Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att det även skall finns möjlighet till poströstning för de aktieägare som inte önskar medverka fysiskt på stämman.

Anmälan fysiskt deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman i stämmolokalen kan anmäla detta via ett digitalt fomulär som finns tillgängligt på denna länk. Det går också bra att anmäla närvaro per post: Advokatfirman Wåhlin AB, att. Cell Impact, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm eller per telefon: +46 73 906 58 70.

Anmälan och poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla detta genom att avge sin poströst. För att poströsta digitalt fyller du i ett särskilt formulär som finns tillgängligt på denna länk.

Aktieägare som inte önskar poströsta digitalt kan få ett utskrivet formulär skickat till sig genom att ringa +46 73 906 58 70. Ifyllt formulär ska sedan skickas till bolaget enligt instruktionerna i formuläret.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud vid årsstämman ska till ombudet utfärda daterad och undertecknad fullmakt. Fullmakten, tillsammans med registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för ägare som är juridiska personer, bör bifogas den digitala anmälan eller poströsten eller insändas till bolaget på adress Advokatfirman Wåhlin AB, att. Cell Impact, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner nedanför detta meddelande. Formuläret kan även skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress genom att ringa +46 73 906 58 70.

Viktig information

Anmälan/poströstning måste ske så att anmälan/poströsten är bolaget till handa senast den 13 april 2022. Notera att den som önskar delta i årsstämman dessutom måste vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 april 2022.

Nedladdningsbara filer
PDF
2022-03-25
Fullmakt

Fullmaktsformulär

PDF
2022-03-25
Ladda ner
Ladda ner
2021

2021 Extra bolagsstämma

2021-11-16

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 16 november 2021. På grund av Covid-19-pandemin beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna får möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedladdningsbara filer
PDF
2021-10-28
Kallelse

Extra bolagsstämma 16 nov 2021

PDF
2021-10-28
Ladda ner
Ladda ner
PDF
2021-11-17
Kommuniké

Extra bolagsstämma 16 nov 2021

PDF
2021-11-17
Ladda ner
Ladda ner
2021

2021 Extra bolagsstämma

2021-08-09

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till extra bolagsstämma måndagen den 9 augusti 2021. På grund av Covid-19-pandemin beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna fick möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedladdningsbara filer
PDF
2021-07-07
Kallelse

Kallelse till extra bolagsstämma 9 augusti 2021.

PDF
2021-07-07
Ladda ner
Ladda ner
PDF
2021-08-08
Kommuniké

Kommuniké från extra bolagsstämma 9 augusti 2021.

PDF
2021-08-08
Ladda ner
Ladda ner
2021

2021 Årsstämma

2021-04-22

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. På grund av Covid-19-pandemin beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna fick möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedladdningsbara filer
PDF
2021-03-19
Kallelse

Kallelse till ordinarie årsstämma 22 april 2021.

PDF
2021-03-19
Ladda ner
Ladda ner
PDF
2021-04-22
Kommuniké

Kommuniké från ordinarie årsstämma 22 april 2021.

PDF
2021-04-22
Ladda ner
Ladda ner
2020

2020 Årsstämma

2020-04-16

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 klockan 14.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Nedladdningsbara filer
PDF
2020-03-16
Kallelse

Kallelse till ordinarie årsstämma 16 april 2020.

PDF
2020-03-16
Ladda ner
Ladda ner
PDF
2020-04-16
Kommuniké

Kommuniké från ordinarie årsstämma 16 april 2020.

PDF
2020-04-16
Ladda ner
Ladda ner
2019

2019 Årsstämma

2019-04-11

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 14.00 i Helio T-House Stureplan på Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

Nedladdningsbara filer
PDF
2019-03-11
Kallelse

Kallelse till årsstämma 11 april 2019.

PDF
2019-03-11
Ladda ner
Ladda ner
PDF
2019-04-11
Kommuniké

Kommuniké från årsstämma 11 april 2019.

PDF
2019-04-11
Ladda ner
Ladda ner
2018

2018 Årsstämma

2018-04-12

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallades till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Nedladdningsbara filer
PDF
2018-03-12
Kallelse

Kallelse till ordinarie årsstämma 12 april 2018.

PDF
2018-03-12
Ladda ner
Ladda ner
PDF
2018-04-12
Kommuniké

Kommuniké från ordinarie årsstämma 12 april 2018.

PDF
2018-04-12
Ladda ner
Ladda ner