Investor hemPressmeddelandenFinansiella rapporterAktienVd-ordBolagsstämmorBolagsstyrning

Bolagsstämmor

Aktie
ägarmöten

Alla bolagsstämmor

2021

2021 Extra bolagsstämma

2021-11-16

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 16 november 2021. På grund av Covid-19-pandemin beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna får möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedladdningsbara filer
PDF
2021-10-28
Kallelse

Extra bolagsstämma 16 nov 2021

PDF
2021-10-28
Download
Ladda ner
PDF
2021-11-17
Kommuniké

Extra bolagsstämma 16 nov 2021

PDF
2021-11-17
Download
Ladda ner
2021

2021 Extra bolagsstämma

2021-08-09

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till extra bolagsstämma måndagen den 9 augusti 2021. På grund av Covid-19-pandemin beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna fick möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedladdningsbara filer
PDF
2021-07-07
Kallelse

Kallelse till extra bolagsstämma 9 augusti 2021.

PDF
2021-07-07
Download
Ladda ner
PDF
2021-08-08
Kommuniké

Kommuniké från extra bolagsstämma 9 augusti 2021.

PDF
2021-08-08
Download
Ladda ner
2021

2021 Årsstämma

2021-04-22

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. På grund av Covid-19-pandemin beslutade styrelsen att den extra bolagsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna fick möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedladdningsbara filer
PDF
2021-03-19
Kallelse

Kallelse till ordinarie årsstämma 22 april 2021.

PDF
2021-03-19
Download
Ladda ner
PDF
2021-04-22
Kommuniké

Kommuniké från ordinarie årsstämma 22 april 2021.

PDF
2021-04-22
Download
Ladda ner
2020

2020 Årsstämma

2020-04-16

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 klockan 14.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Nedladdningsbara filer
PDF
2020-03-16
Kallelse

Kallelse till ordinarie årsstämma 16 april 2020.

PDF
2020-03-16
Download
Ladda ner
PDF
2020-04-16
Kommuniké

Kommuniké från ordinarie årsstämma 16 april 2020.

PDF
2020-04-16
Download
Ladda ner
2019

2019 Årsstämma

2019-04-11

Aktieägarna i Cell Impact AB kallades till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 14.00 i Helio T-House Stureplan på Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

Nedladdningsbara filer
PDF
2019-03-11
Kallelse

Kallelse till årsstämma 11 april 2019.

PDF
2019-03-11
Download
Ladda ner
PDF
2019-04-11
Kommuniké

Kommuniké från årsstämma 11 april 2019.

PDF
2019-04-11
Download
Ladda ner
2018

2018 Årsstämma

2018-04-12

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallades till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Nedladdningsbara filer
PDF
2018-03-12
Kallelse

Kallelse till ordinarie årsstämma 12 april 2018.

PDF
2018-03-12
Download
Ladda ner
PDF
2018-04-12
Kommuniké

Kommuniké från ordinarie årsstämma 12 april 2018.

PDF
2018-04-12
Download
Ladda ner