Rapporter och presentationer

2024

PDF Pressmeddelande Presentation Webcast
2024 Q1 Delårsrapport

2023

PDF Pressmeddelande Presentation Webcast
2023 Årsredovisning
2023 Q4 Bokslutskommuniké
2023 Q3 Delårsrapport
2023 Q2 Delårsrapport
2023 Q1 Delårsrapport

2022

PDF Pressmeddelande Presentation Webcast
2022 årsredovisning
2022 Q4 Bokslutskommuniké
2022 Q3 Delårsrapport
2022 Q2 Delårsrapport
2022 Q1 Delårsrapport

2021

PDF Pressmeddelande Presentation Webcast
2021 Årsredovisning
2021 Q4 Bokslutskommuniké
2021 Q3 delårsrapport
2021 Q2 delårsrapport
2021 Q1 delårsrapport

2020

PDF Pressmeddelande Presentation Webcast
2020 årsredovisning
2020 Q4 bokslutskommuniké
2020 Q3 delårsrapport
2020 Q2 delårsrapport
2020 Q1 delårsrapport

2019

PDF Pressmeddelande Presentation Webcast
2019 årsredovisning
2019 Q4 bokslutskommuniké
2019 Q3 delårsrapport
2019 Q2 delårsrapport
2019 Q1 delårsrapport

2018

PDF Pressmeddelande Presentation Webcast
2018 årsredovisning
2018 Q4 bokslutskommuniké
2018 Q3 delårsrapport
2018 Q2 delårsrapport
2018 Q1 delårsrapport
Åk till toppen